Ürün Sepetinize Eklendi !
KULLANIM KOŞULLARI

Giriş


Bu internet sitesi, (bundan sonra "Site” olarak anılacaktır) COŞAN PASTACILIK VE GIDA MALZ.TİC.LTD.ŞTİ.’ye ait olup (bundan sonra "Coşan Pastacılık” olarak anılacaktır) işbu Site’yi kullanmakla, Site’ye erişim sağlamakla ve Site’de sunulan hizmetlerden yararlanmakla aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktasınız.

İşbu sözleşme Coşan Pastacılık Kullanım Şartları ve Koşullarını, Gizlilik ve KVKK Politikasını, Çerez Politikasını ve Sözleşmelerin Bütünlüğü maddesinde belirtildiği üzere her türlü ek sözleşmeleri ve şartları ("Sözleşmeler”) içerir. Sözleşmelerin şartlarını incelemek isterseniz, güncel ve geçerli versiyonunu internet sitemizde bulabilirsiniz.

Coşan Pastacılık; işbu kullanım koşulları ile birlikte Site’de mevcut her türlü hizmet, ürün, sözleşme ve formları gerektiği zaman değiştirme ve siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. İlgili değişiklikler, Site’de yayın tarihi itibariyle yürürlüğe girer.

İnternet sitesini kullanmaya devam etmekle, kullandığınız tarih itibariyle yürürlükte bulunan Kullanım Koşullarını kabul ettiğinizi yeniden teyit ve beyan etmiş sayılacaksınız.

Genel Hükümler
Coşan Pastacılık, Site'de mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, Site üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. Site muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler Site'ye verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile Site'de yer alan durumu arasında farklılık olabilir. Site'de yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve Coşan Pastacılık'in Site'de mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

Kullanıcı İçerikleri hariç olmak üzere, internet sitesinde bulunan tüm malzemelerin fikri mülkiyet hakları Coşan Pastacılık’e aittir ya da Coşan Pastacılık bu malzemeleri web sitesinde kullanabilmek için bir üçüncü şahıstan geçerli bir kullanım hakkı almış bulunmaktadır. Coşan Pastacılık, internet sitesinde kullandığı tüm ticari markalar, hizmet işaretleri, grafikler ve logoların da sahibidir ya da bunları kullanmak için geçerli bir kullanım hakkı almış bulunmaktadır. Açıkça aksi ifade edilmedikçe, bu internet sitesinin hiçbir bölümü herhangi bir şekilde ve yöntemle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, değiştirilemez, yeniden yayınlanamaz, yüklenemez, ilân edilemez, iletilemez veya dağıtılamaz.

Coşan Pastacılık hizmetlerini, Coşan Pastacılık bilgilerini ve Coşan Pastacılık’in telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satma, işleme, paylaşma, dağıtma, sergileme veya başkasının Coşan Pastacılık’in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin verme hakkınız bulunmamaktadır. Coşan Pastacılık internet sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişiler ("Kullanıcı”) veya internet sitesine başvuru formunu doldurarak Coşan Pastacılık tarafından sunulan üyelikleri onaylayan kişiler ("Üye”), Site'deki, yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda Site'nin garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş - çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen Kullanıcı'nın ve Üye'nin sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı Kullanıcı ve Üye'nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan Coşan Pastacılık sorumlu değildir. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı Kullanıcı'nın ve Üye'nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan Coşan Pastacılık sorumlu değildir.

İşbu internet sitesi üzerinden indirdiğiniz yazılımları ya da uygulamalar da dâhil diğer dijital içerikleri ("Ürünler”) size ait olmadığını ve Coşan Pastacılık’in bu Ürünlerin mülkiyetini size devretmediğini kabul ve beyan ediyorsunuz. İnternet sitesinden indirilen Ürünlerin mülkiyet hakkını ve bunlarla ilgili tüm fikri mülkiyet haklarını Coşan Pastacılık tamamen kendi yeddinde saklı tutmaktadır. Ürünleri tekrar dağıtıma sokmanız, satmanız, kaynak koduna dönüştürmeniz, tersine mühendisliğe tâbi tutmanız, makine kodundan sembolik koda çevirmeniz ya da başka bir yolla, okunabilir bir forma indirgemeniz yasaktır.

Site üzerinden, Coşan Pastacılık'in kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet Site’lerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Coşan Pastacılık, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

Site dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Coşan Pastacılık'in, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, Coşan Pastacılık çalışanlarının ve yöneticilerinin, Coşan Pastacılık yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. Coşan Pastacılık, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt etmemektedir.

Site'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı'ların ve Üye'lerin, Site dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her Kullanıcı ve her Üye, Coşan Pastacılık ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. Kullanıcı ve Üye'lerin Site üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Coşan Pastacılık'in doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

Coşan Pastacılık, Site üzerinden Kullanıcılar ve Üyeler tarafından kendisine iletilen bilgileri"Gizlilik ve KVKK Politikası "hükümleri doğrultusunda kullanabilir, bu bilgileri işbu Sözleşme ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işleyebilir, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Kişisel bilgileriniz, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve Gizlilik ve KVKK Politikasında sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Detaylı bilgi için Gizlilik ve KVKK Politikasını incelemenizi rica ederiz.

Bildirimler ve Mesajlar
Üyelik ile beraber, size Coşan Pastacılık internet sitesi içinden veya tarafımıza bildirdiğiniz iletişim kanallarından (e-mail, cep telefonu, adres vb.) bildirim ve mesaj gönderebileceğimizi kabul etmektesiniz. Bu nedenle iletişim bilgilerinizi güncel tutmanız gerekmektedir. Coşan Pastacılık aynı zamanda; Kullanıcı ve Üye'nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, Site'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

Sorumluluğun Sınırlandırılması
4.1. Garanti Olmaması

Bu bölümde, Hizmetlerimizin kalitesi, güvenliği veya güvenilirliği için yasal yükümlülük sorumluluk reddi yer almaktadır.

Coşan Pastacılık ve bağlı şirketleri, hizmetlerin kesintisiz ve hatasız olması taahhüdü dahil olmak üzere bu hizmetlerle ilgili herhangi bir taahhüt ve garanti sunmaz ve hizmetleri (içerik ve bilgiler ile birlikte) "olduğu gibi” ve "kullanılabilir olduğu müddetçe” sağlar. Coşan Pastacılık ve bağlı şirketleri, yürürlükteki kanunların izin verdiği ölçüde, zımni mülkiyet teminatı, verilerin doğruluğu, belirli bir amaç için ihlal durumu, ticaret veya uygunluk dahil olma üzere zımni veya kanuni tüm garantileri reddetmektedir.

4.2. Sorumluluğun Olmaması

Size karşı sahip olduğumuz yasal yükümlülüğün sınırları vardır.

Yasaların izin verdiği ölçüde (ve Coşan Pastacılık işbu sözleşmeyi geçersiz kılacak yazılı farklı bir anlaşma akdetmedikçe), Coşan Pastacılık ve bağlı şirketleri, (ve hizmetleri sunmak için Coşan Pastacılık’in çalıştığı kişiler) hizmetlerle ilgili olarak size veya diğerlerine karşı dolaylı, arızi, özel, sonuç olarak ortaya çıkan veya cezai hasar ya da herhangi bir veri, fırsat, itibar, kâr veya gelir için (örn. Rahatsız edici veya alçaltıcı beyanlar, arızalı süre veya kayıp, kişisel bilgilerinizin veya içeriğinizin kullanımı veya bunlar üzerindeki değişiklikler) sorumlu olmayacaktır.

Sözleşmenin Devri

Coşan Pastacılık, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI ve ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

6. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Coşan Pastacılık işbu "Kullanım Koşulları"nı geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Coşan Pastacılık açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Coşan Pastacılık'in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.
7. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
İşbu "Kullanım Koşulları”ndan [sözleşme gereği, (ihmal de dâhil) haksız fiil sonucunda, kanunlara göre veya başka sebeplerle] doğan veya bunlarla ilişkili tüm ihtilâflar, Türk Hukuku'na tabidir ve İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Coşan Pastacılık'in, Kullanıcı ve Üye'nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

8. Yürürlük ve Kabul

İşbu "Kullanım Koşulları”, Coşan Pastacılık tarafından Site içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. Kullanıcı'lar ve Üye'ler, işbu sözleşme hükümlerini Site'yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Coşan Pastacılık, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir. Değişiklikler, sürüm numarası değişiklik tarihi belirtilerek Site üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.

Şartlarımızı okuduğunuz için teşekkür ederiz.

İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Kanununu, GİZLİLİK VE GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ ve Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz. Kabul Et